ادامه انجام کار پروژه های عمرانی شهرداری ماهان به روایت تصویر

ادامه کار ساخت فضای سبز جهار راه امام حسین(ع)

 

 

 

فرش موزائیک جنب مدرسه مطهری(خیابان ولیعصر)

 

 

 

انجام روشنایی پارک آرامش (بلوار مشکینی )

 

 

 

 

ادامه کار ساخت پارک تیگران

 

 

جدولگذاری جنب مدرسه شهید ایرانمنش

 

 

اشلاح تقاطع جمهوری اسلامی به تیگران

 

 

ادامه کار ساخت بلوار ورودی ( جاده قدیم )