عطر افشانی و گل باران قبور مظهر شهدای ماهان با حضور مسئولین

همزمان با آغاز هفته بسیج عطر افشانی و گلباران قبور مطهر شهدای ماهان و شهدای گمنام با حضور مسئولین و بسیجیان انجام شد.