پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری ماهان

ساخت بوستان یاس (میدان امام حسین(ع) )

 

 

 

ادامه ساخت پارک تیگران

 

 

 

ساخت آبنمای آب و آتش ویژه کودکان در پارک تیگران

 

 

جدولگذاری میدان باهنر