جلسه شورای اسلامی شهر و شهردار با حضور امام جمعه ماهان

سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر با حضور حجت الاسلام محمدزاده امام جمعه ماهان و شهردار تشکیل گردید.
در ابتدای این جلسه دکتر ابوالحسن زاده ریاست شورای اسلامی شهر ضمن خیرمقدم به امام جمعه گزارشی از عملکرد شورای شهر و شهرداری را رائه نمودند.
در ادامه جلسه حجت الاسلام محمدزاده نیز طی سخنانی از اعضای شورای اسلامی شهرو شهردار بابت اقدامات انجام گرفته در سطح شهر تقدیر و تشکر نمودند و خواستار ادامه روند اجرای پروزه های عمرانی سطح شهر شدند.
ایشان در ادامه مسائل و مشکلات مربوط به مساجد ماهان را عنوان کردند.