برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی کشور

به همت اداره ورزش و جوانان مسابقات تیر اندازی با کمان قهرمانی کشور در سالن ورزشی شهید باهنر ماهان برگزار شد.وتیم های به رقابت با یکدیگر پرداختند