پاکسازی پارک جهاد توسط نونهالان مدرسه هژبری

با حضور سرپرست شهرداری ماهان و نایب رئیس شورای شهر و نونهالان دبستان شهید هژبری کار پاکسازی پارک جهاد انجام شد.