دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با امام جمعه ماهان

در ابتدای شروع به کار شهردار جدید ماهان شهردار و اعضای شورای اسلامی شهردیداری با امام جمعه ماهان داشتند وبه بحث وتبادل نظر برروی مسائل شهر پرداختند.