تودیع و معارفه مسئول پلیس راهور ماهان

همزمان با جلسه شورای ترافیک بخش ماهان ستوان یکم کامبیز غلامجسین نژاد تودیع وستوان سوم امانی فر به عنوان مسئول پلیس راهور ماهان معرفی شد واز زحمات آقای غلامحسین نژاد توسط مسئولین تقدیر به عمل آمد.