دیدارتعدادی از مسئولین ماهان با فرمانده جدید بسیج

طی انتصاب سروان پاسدار حنظله شریعت زاده به عنوان فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) ماهان امام جمعه ، بخشدار ،شهردار و تعدادی از مسئولین دیداری با ایشان داشتند.