گردهمایی آزادگان استان کرمان در ماهان

همزمان با26مردادماه سالروز ورود آزادگان به میهن آزادگان استان کرمان درمجموعه تفریحی هزاردستان ماهان به دور هم جمع شدند.