دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با آزادگان

همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دیداری با آقایان عباس صانعی و حمید ترکزاده از آزادگان عزیز ماهانی داشتند و به مقام این عزیزان ادای احترام گذاشتند.