گرامیداشت هفتم مهرماه روز آتش نشانی

همزمان با هقتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنیی پرسنل آتش نشانی ماهان دیداری با مهدکودک ها وپیش دبستانی های ماهان داشتند و آموزش های لازم به این عزیزان داده شد..