تقدیر از آتش نشانان توسط اعضای شورای شهر و شهر دار به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی