افتتاح هتل آپارتمان محمود با حضور مسئولین استانی و ماهان

با حضور مسئولین اسنان و ماهان هتل آپارتمان محمود افتتاح گردید .

این هتل دارای شش واحد شصت متری دو خوابه و کافیشاپ با مدیرین محمود ملک زاده در ابتدای ورودی شهر ماهان از سمت جاده قدیم به ساخت رسیده است.