برگزاری مسابقات کشوری تیر اندازی با کمان

مسابقات رنکینگ کشوری تیر اندازی با کمان بزرگداشت خانم زهرا نعمتی قهرمان جهان باحضور مسئولین تهران و استان کرمان در ماهان برگزار شد. واز زحمات خانم نعمتی در این مراسم تقدیر شد.