اجرای مسابقه محله در ماهان

با حضور مسعود روشن پژوه مجری توانمند صدا و سیما و دانش آموزان ماهانی برنامه مسابقه محله در باغ شاهزاده ماهان برگزار شد