بازدید دکتر پور ابراهیمی و فرماندار کرمان از پروژه های عمرانی شهرداری ماهان

دکتر پور ابراهیمی و فرماندار کرمان از پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری ماهان بازدید

نمودند.

این پروژه ها شامل :

آسفالت های انجام شده

جدولگذاری و پیاده رئ سازی معابر در حال اجرا و انجام شده

پروژه خیابان جمهوری اسلامی و تعریض های انجام شده

فضای سبز میدان امام حسین (ع)

کشتارگاه

احداث میدان دام

خط لوله آب میدان باهنر به بلوار خیام به طول 8 کیلومتر

وهمچنین راه دست رسی به مسکن مهر و راه دسترسی قبرستان باب الرحمه نیز مورد برسی قرار گرفت