حضور پروفسور زاهدی در شهر ماهان

پروفسور زاهدی نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به اتفاق مهندس بابایی فرماندار کرمان از شهر ماهان بازدید نمودند و به منظور رفع مشکلات شهرداری ماهان جلسه ای در محل دفترشهردار برگزار گردید وبه رفع مسائل پرداخت شد.