مکان های اقامتی-پذیرایی

  • باغ شاهزاده
  • باغ متولی باشی
  • باغ ارم
  • باغ هزاردستان
  • خانه معلم