برگزاری جلسه رفع آفات درختان شهر ماهان

با حضور شهردار ، ریاست جهاد کشاورزی ماهان و دکتر بشیری مشاور فضای سبز و پارک های شهرداری تهران جلسه ای پیرامون برسی رفع آفات درختان شهر ماهان در دفتر شهردار منعقد گرددید.

شهردار ماهان درهاشیه این جلسه گفت : شهر ماهان با قدمت چند ساله و وجود آب و هوای مناسب و درختان چنار چنیدن ساله زیبایی چشمگیری در بین سایر شهرهای استان دارد .

وی افزودند :  لیکن نگهداری از این درختان کهنسال یکی از برنامه های مهم شهرداری میباشد .

دکتر بشیری نیز گزارشی از انواع آفات و حشرات درختان را ارائه نمودند . و در پایان جلسه بازدید میدانی از درختان سطح شهر ماهان داشتند.