گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی

همزمان با 7 مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی تعدادی از نوگلان پیش دبستانی های شهر ماهان باآنش نشانان دیدار داشتنئ و آموزش رعایت نکات ایمنی توسط ماموران به این نوگلان داده شد.