تقدیر شهردار و اعضای شورای شهر ماهان از زحمات آتش نشانان شهرداری

همزمان با روز آتش نشانی و ایمنی شهردار و ریاست شورای شهر از زحمات آتش نشانان تقدیر نمودند