آغاز زیباسازی ورودی های شهر ماهان

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان بیان نمود : در ادامه زیباسازی ورودی های شهر ماهان ، شروع به کار ، رفیوژ ورودی شهر ماهان از سمت جاده کرمان - بم ( انتهای خیابان امام خمینی (ره) )  و بلوار ورودی  از سمت باغ شاهزاده در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی افزود :هدف از انجام این پروژه ها ، زیباسازی ورودی ها و بهبود عبور و مرور میباشد.