تخریب حصار کشی املاک مزروعی و کشاورزی بدون مجوز در شهر ماهان

طبق دستور مقام قضایی و همکاری اوامر انتظامی و مامورین شهرداری ، حصار کشی 3 مورد از املاک مزروعی و کشاورزی در شهر ماهان که بدون اخذ مجوز حصار کشی شده بودند تخریب گردید.