غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای ماهان به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها

این مراسم همزمان با 14 تیر ماه روز شهرداری ها و دهیاری ها ،  با حضورمسئولین ادارات و پرسنل شهرداری  انجام شد.