دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرماهان با خانواده شهدا به مناسبت هفته شهرداری ها

همزمان با هفته شهرداری ها و دهیاری ها شهر دار و اعضای شورای اسلامی شهر ماهان با خانواده شهیدان سید محمد علیرضایی و حسن عرب آبادی  دیدار داشتند