دیدار ریاست دادگاه عمومی ماهان با شهردار به مناسبت هفته قوه قضائیه

همزمان با هفته شهرداری ها و دهیاری ها دکتر میرزا بیگی دیداری با شهردار ماهان داشتند و از زحمات و همکاری های ایشان تقدیر نمودند .