دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرماهان با جانبازان به مناسبت هفته شهرداری ها

همزمان با هفته شهرداری ها و دهیاری ها شهر دار و اعضای شورای اسلامی شهر ماهان با جانبازان : یحیی فردوسی و مهدی اسماعیلی دیدار داشتند و از این بزرگواران تقدیر به عمل آمد.