تجلیل ازخبرنگاران ماهان به مناسبت روز خبر نگار

همزمان با  هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار ، شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر ماهان از زحمات خبرنگاران شهر ماهان تقدیر نمودند.