دیدار و تجلیل از بازنشستگان شهرداری به مناسبت روز بازنشستگان

همزمان با25 مرداد ماه روز بازنشستگان ،  شهردار  و ریاست شورای اسلامی شهرماهان  دیداری با آقایان احمد معصومی ، محمود حاج عباسی و خانم ها سکینه ترکزاده و فرشته حسین رضایی از بازنشستگان شهرداری داشتند و با اهدای لوح تقدیر از زحمات این بزرگواران تقدیر به عمل آمد.