غبار روبی قبور مطهرشهدای شهر ماهان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس به روایت تصویر