تقدیر از شهردار به مناسبت روز شهردار

همزمان با 25 اسفند ماه روز شهردار اعضای شورای اسلامی شهر از شهردار ماهان تقدیر نمودند.

در این جلسه که با حضور کلیه اعضای شورای شهر همراه بود ، تمامی اعضا از زحمات انجام شده شهردار و پرسنل شهرداری در سال جاری تقدیر نمودند و در پایان جلسه لوح  سپاس توسط ریاست شورای اسلامی شهر تقدیم مهندس رنجبر گردید.