دیدار با خانواده شهدا به مناسبت هفته بسیج

هممزمان با هفته بسیج شهردار و مسئولین شهر با خانواده شهیدان محممد خالقی و حسین پیردمویی دیدار نمودند