کارگروه ویژه برگزاری مراسم سالگرد سردار دلها

کارگروه ویژه برگزاری مراسم سالگرد سردار دلها با حضور معاونین شهردار کرمان ، امام جممعه ، مسئولین ،اعضای شورای شهر و شهردار ماهان برگزار شد.