دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماهان با فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع)

همزمان با هفته بسیج شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماهان با فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) ماهان دیدار نمودند