غبارروبی و گل باران قبور مطهر شهدا به مناسبت هفته بسیج

<h1> همزمان با هفته بسیج&nbsp;غبارروبی و گل باران&nbsp; قبور مطهر شهدا با حضور مسئولین انجام شد</h1>