موزائیک و پیاده رو سازی

شهردار ماهان اعلام کردند:
پروژه عمرانی پیاده رو سازی خیابان هفده شهریور و بلوار جمهوری در دست اقدام می باشد 
ماهان شهری فراتر و زیباتر از هر زمان و هر مکان