بازدید فرماندار کرمان وتعدادی از مسولین ماهان از موکب جنب پلیس راه ماهان

 

این موکب که به همت حوزه مقاومت امام علی (ع) ماهان و کمک های مردمی ماهان برپا

شده و پذیرای زائران پاکستان. کشمیر. میانمار.سیستان و بلوچستان و. .. میباشد مورد بازدید

مهندس بابایی فرماندار کرمان و مسئولین ماهان قرار گرفتو بخشی از مشکلات این موکب

توسط مهندس بابایی  و مسئولین مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت