پروژه های عمرانی در دست انجام شهرداری ماهان به روایت تصویر

 

 

ادامه کار ساخت پارک تیگران

 

 

 

اصلاح تقاطع خیابان ولایت به بلوار جمهوری اسلامی

 

 

 

ادامه کار ساخت بلوار ورودی از سمت هفت باغ