جلسه شورای اسلامی شهر و شهردار با حضور امام جمعه ماهان

 

سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر با حضور حجت الاسلام محمدزاده امام جمعه ماهان

و شهردار تشکیل گردید.


در ابتدای این جلسه دکتر ابوالحسن زاده ریاست شورای اسلامی شهر ضمن خیرمقدم به

امام جمعه گزارشی از عملکرد شورای شهر و شهرداری را رائه نمودند.


در ادامه جلسه حجت الاسلام محمدزاده نیز طی سخنانی از اعضای شورای اسلامی شهر

و شهردار بابت اقدامات انجام گرفته در سطح شهر تقدیر و تشکر نمودند و خواستار ادامه

روند اجرای پروزه های عمرانی سطح شهر شدند.


ایشان در ادامه مسائل و مشکلات مربوط به مساجد ماهان را عنوان کردند.