دیدار با خانواده شهدا با حضور مسئولین ماهان به مناسبت هفته قوه قضائیه

 

 

به مناسبت هفته قوه قضائیه ریاست دادگاه عمومی ، شهردار،  ریاست ثبت اسناد و تعدادی از مسئولین

ماهان دیداری با مادر شهیدان محمدآبادی و پدر شهیدان صابر ماهانی داشتند.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on جمعه, 08 تیر 1397 22:51