گرامیداشت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

همزمان با هقتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنیی پرسنل آتش نشانی ماهان دیداری با
مهدکودک ها وپیش دبستانی های ماهان داشتند و آموزش های لازم به این عزیزان داده
شد..