بازدید فرماندار کرمان از پروژه های عمرانی شهرداری ماهان

 طی بازدید فرماندار کرمان از پروژه های عمرانی شهرداری ماهان شامل جدولگذاری و فرش موزائیک

بلوار جمهوری اسلامی جنوبی ، بلوار ایت الله مشکینی ،خیابان شهید رحایی خیابان هفده شهریور،خیابان

برزگر،  سنگ فرش میدان عاشورا ، بازسازی و بهسازی کشتارگاه ،انتقال خط لوله آب میدان آزادی به

انتهای خیابان خیام ، اجداث میدان دام ،  روشنایی پارک وحدت و تملک املاک مسیری بلوار جمهوری

اسلامی و همچنین کلنگ احداث فضای سبزمجاورمیدان امام خمیی(ره) نیز به زمین زده شد.