نشت اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری در ماهان

 

این نشت با حضور اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری کرمان ، تهران و اصفهان در

محلسالن پیامبر اعظم  بخشداری برگزار گردید و در مورد مسائل شهر ماهان  تبادل نظر

گردید

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on یکشنبه, 27 آبان 1397 15:36