برگزاری مسابقات رنکینگ کشوری تیر اندازی با کمان بزرگداشت زهرا نعمتی در ماهان

مسابقات رنکینگ کشوری تیر اندازی با کمان بزرگداشت خانم زهرا نعمتی قهرمان جهان با

حضور مسئولین تهران و استان کرمان در ماهان برگزار شد. واز زحمات خانم نعمتی در

این مراسم تقدیر شد.