اجرای مسابقه محله با حضور مسعود روشن پژو ه در ماهان

با حضور مسعود روشن پژوه مجری توانمند صدا و سیما  و دانش آموزان ماهانی برنامه

مسابقه محله در باغ شاهزاده ماهان برگزار شد

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on دوشنبه, 03 دی 1397 12:51