Ad imageAd image

متولد: 1359

در خانواده ای مذهبی (خانواده سرشناس شهیدان سیف الدینی)
متأهل و دارای دو فرزند
تحصیلات: کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی از دانشگاه شهید باهنر
دانشجوی دکترای مدیریت عالی کسب و کار DBA

 

دارای رتـبه یک سازمـان نظام مهنـدسی در سال 1383، با توجه به اینکه به محـــض فـارغ التــحصیلی و پس از اتمــام خـــدمت مقدس سربـازی به عضویت سـازمان نـــــظام مهندسی درآمد و به دلیل نگارش و تالیف کتاب های مختلف و مقالات علمی و انجام فعالیت های مختلف و مبتکرانه موفق به کسب رتبه یک در سازمان گردید.
-قبل از ورود به شهرداری با ثبت شرکت مهندسی معماران سبز گستر که همه اعضای آن از اساتید دانشگاه شهید باهنر بودند، به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور انتخاب شده و به مدت دو سال فعالیت های گسترده ای در زمینه های مختلف انجام گردید که از جمله می توان به اجرای طرح HACCP در کرمان و طرح لوله گذاری آبرسانی در بافت و … اشاره نمود.
-نگارش طرح جامع فضای سبز شهر کرمان در سه جلد که برای اولین بار با همکاری اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه برای شهرداری کرمان تهیه و تدوین گردید.
-همکاری با شرکت عمران هفت باغ علوی در بخش های مختلف باغ فلامینگو، طول مسیر و خروجی هفت باغ
-طراحی، اجرا و زیبا سازی باغ رستوران اسپاخو واقع در بولوار جمهوری اسلامی کرمان
-از سال 1384 تا سال 1400 در شهرداری کرمان ( در رده کارشناسی و مدیریتی ) مشغول به فعالیت بوده اند.
• به مدت دو سال در شهرداری منطقه 4 کرمان به عنوان کارشناس
• به مدت 5 سال در شهرداری منطقه 3 کرمان به عنوان مدیر زیبا سازی منطقه
• به مدت 5 سال در شهرداری منطقه 2 کرمان به عنوان جانشین معاون شهردار منطقه
• به مدت 1 سال در شهرداری منطقه 1 کرمان به عنوان مدیر زیبا سازی منطقه
• به مدت 2 سال در شهرداری منطقه 3 کرمان به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری منطقه
• جانشین معاون شهردار کل در شهرداری مرکزی کرمان
• شهردار شهر ماهان از آبانماه 1400 تا کنون