Ad imageAd image

فرهنگی

همایش شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهر استان

همایش شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهر استان کرمان صبح امروز در شهرستان رفسنجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی

شهرداری ماهان شهرداری ماهان

به مناسبت روز کارگر از کارگران مجموعه شهرداری تجلیل شد.

11 اردیبهشت ماه به مناسبت روز کارگر از کارگران شهرداری ماهان تقدیر و تشکر بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی

شهرداری ماهان شهرداری ماهان

بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان

بازدید دکتر قدیمی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان به

شهرداری ماهان شهرداری ماهان