Ad imageAd image

فرهنگی

بازدید کارشناسان اداره کل محیط زیست استان کرمان از سامانه هوشمند جمع آوری پسماند شهرداری ماهان

پیش از ظهر 7 اردیبهشت ماه آقاي غلامرضا عسکری رئیس اداره بازرسی ، خانم سعیده رسولی معاونت فنی و جمعی

بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان

بازدید دکتر قدیمی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان به

به مناسبت روز ملی شوراها از مدیرکل دفتر امور شهری کرمان تقدیر شد

ديدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماهان با مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان به مناسبت روز