Ad imageAd image

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری ماهان

شهرداری ماهان در نظر دارد با توجه به مجوز شورای اسلامی شهر، املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده

بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان

بازدید دکتر قدیمی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان به

شهردار ماهان خبر داد: اجرای بیش از ۴۰ هزار مترمربع آسفالت در ماهان

اجرای بیش از ۴۰ هزار مترمربع آسفالت در ماهان شهردار ماهان از برنامه ریزی برای انجام بیش از ۴۰۰۰۰ مترمربع