Ad imageAd image

گردشگری

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری ماهان

شهرداری ماهان در نظر دارد با توجه به مجوز شورای اسلامی شهر، املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده

بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان

بازدید دکتر قدیمی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان به

شهرداری ماهان شهرداری ماهان

نشست تخصصی بررسی اقدامات شهرداری ماهان در زمینه ترويج و اشاعه فرهنگ زیست محیطی

نشست تخصصی بررسی اقدامات شهرداری ماهان در زمینه ترويج و اشاعه فرهنگ زیست محیطی به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست